E-mail: kudret@kebikec.org

Office:


Education

BA in International Relations, Ankara University

Short Biography

1956 Trabzon doğumlu. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Kültür tarihi, şehir tarihi, yerel tarih ve İkinci Meşrutiyet dönemi ile karşılaştırmalı etimoloji üzerine makaleleri ve kitapları yayınlandı. İngilizce ve Osmanlıcadan çeviriler ve editörlük yaptı. Önce Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı’nda sonra Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı ve Tarih bölümlerinde Osmanlıca dersi verdi. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi’nin kurucularından ve yayın yönetmenidir. Birçok İngilizce çeviri, Osmanlıca çevrimyazı kitabı bulunmaktadır.

Courses Taught

  • EDEB 415 – Sources of Literature I: Nature and Culture
  • EDEB 408 – Sources of Literature II: From Mimesis to Catharsis

Publications

  • 2015 – Kısa Osmanlı-Türkiye Tarihi, Padişahlık Kültürü ve Demokrasi Ülküsü
  • 2005 – Küçük Asya’nın Bin Yüzü: Ankara (with Suavi Aydın, Ömer Türkoğlu and Ergi Deniz Özsoy)
  • 2003 – Antropoloji Sözlüğü (with Suavi Aydın)
  • 2002 – Yoldaşımız At (with Ahmet Yüksel)
  • 2001 – Gündelik Hayatımızın Tarihi
  • 2000 – Mardin, Cemaat – Aşiret – Devlet (with Suavi Aydın, Oktay Özel and Süha Ünsal)
  • 1999 – Anadolu’da Devrim Günleri
  • 1989 – Trabzon-Maçka Etimoloji Sözlüğü