E-mail: kudret@kebikec.org

Ofis: FA 113 – A


Biyografi

1956 Trabzon doğumlu. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Kültür tarihi, şehir tarihi, yerel tarih ve İkinci Meşrutiyet dönemi ile karşılaştırmalı etimoloji üzerine makaleleri ve kitapları yayınlandı. İngilizce ve Osmanlıcadan çeviriler ve editörlük yaptı. Önce Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı’nda sonra Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı ve Tarih bölümlerinde Osmanlıca dersi verdi. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi’nin kurucularından ve yayın yönetmenidir. Birçok İngilizce çeviri, Osmanlıca çevrimyazı kitabı bulunmaktadır. Yayınlanmış telif kitapları şunlardır:

Trabzon-Maçka Etimoloji Sözlüğü, 1989.

Anadolu’da Devrim Günleri, 1999.

Mardin, Cemaat – Aşiret – Devlet, 2000 (Suavi Aydın, Oktay Özel, Süha Ünsal’la birlikte).

Gündelik Hayatımızın Tarihi, 2001.

Yoldaşımız At, 2002, (Ahmet Yüksel’le birlikte).

Antropoloji Sözlüğü, 2003 (Suavi Aydın’la birlikte).

Küçük Asya’nın Bin Yüzü: Ankara, 2005 (Suavi Aydın, Ömer Türkoğlu, Ergi Deniz Özsoy’la birlikte).

Kısa Osmanlı-Türkiye Tarihi, Padişahlık Kültürü ve Demokrasi Ülküsü, 2015.