E-mail: oergenc@bilkent.edu.tr

Telefon: (+90) 312 290 16 33

Biyografi

1945 yılında İzmir’in Bergama ilçesinde doğdu.Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’nda yaptı.( 1962-1966). 1966-1969 yılları arasında Siirt Lisesi’nde tarih öğretmenliği yaptı.1969-1979 yıllarında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yeniçağ Tarihi Kürsüsü’nde asistan olarak çalıştı. 1974 yılında ” 1580-1596 Yılları Arasında Ankara ve Konya Şehirlerinin Mukayeseli İncelenmesi Yoluyla Osmanlı Şehir Müesseseleri ve Sosyo-Ekonomik Hayatı Hakında Bir Araştırma Denemesi” başlıklı tezi ile “Edebiyat Doktoru”; 1979 yılında aynı kürsüde “XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa, Yönetsel, Sosyal ve Ekonomik Durumu Hakkında Bir Araştırma” konulu tezi ile “Üniversite Doçenti”; 1988’de aynı bölümde “Üniversite Profesörü” ünvanını aldı. Ayrıca 1979-2006 yılları arasında Ankara Üniversitesi yanı sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde “part time” dersler verdi. Hâlen Bilkent Üniversitesi’nde  Tarih Bölümünde öğretim üyesidir. Türk Tarih Kurumu üyeliği de yapmış olan Prof. Dr. Özer Ergenç,  Türk Tarih Vakfı üyesidir.