Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü

06800 Bilkent — Ankara, Türkiye

Telefon: +90 (312) 290 27 11

E-Posta: turkedeb@bilkent.edu.tr