Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü

06800 Bilkent — Ankara, Republic of Turkey

Phone: +90 (312) 290 27 11

E-mail: turkedeb@bilkent.edu.tr