Bilkent Üniversitesi Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Merkezi, edebiyatçı, eğitmen ve halkbilimci, şair Oğuz Tansel (1915 – 1994) anısına  her sene dönüşümlü olarak “Çocuk Edebiyatı,” “Halk Bilimi” ve “Şiir” dallarında her yıl ödüller düzenliyor.

Bu yılın Şiir Ödülü, “Güneş Kalır Bir Başına” adlı kitabıyla Ömer Erdem’e verildi (Everest Yayınları, 2021). Ödülün seçici kurulu Alphan Akgül, Mehmet Kalpaklı, Birhan Keskin, Orhan Tekelioğlu ve Levent Yılmaz’dan oluşuyordu. Kurul, Erdem’in bu kitabıyla 20. yüzyıl şiir akımlarının etkilerini özümseyerek aşması, yalın ve lirik bir söyleyişle düşünce derinliğini birleştirmesi, klasik şiire özgü dize tartımı, eda ve kompozisyon bilgisini çağdaş şiir anlayışlarıyla yorumlayarak özgün bir üslup yakalamasını ödülün gerekçesi olarak açıkladı.

Ödül töreni, 24 Kasım’da Bilkent Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirildi. “Modern Şiir Üzerine Düşünceler” paneliyle başlayan törende Devrim Dirlikyapan, Alphan Akgül ve Murat Üstübal hem günümüz Türk şiiri üzerine konuştu hem de Ömer Erdem’in poetikasını tematik ve teknik açılardan ele aldı. Paneli takip eden dinletide Joseph Haydn’ın “Piyanolu Trio”su Yağmur Ak, Ada Çağlar ve Yiğit Ülgen tarafından seslendirildi. Tören, Mehmet Kalpaklı’nın yaptığı konuşma, Aysit Tansel’in rahatsızlığı nedeniyle gönderdiği konuşma, Rektör Kürşat Aydoğan’ın Ömer Erdem’e ödülünü takdim etmesi ve Ömer Erdem’in teşekkür konuşması ile sona erdi.