Üç kanatlı masal kuşu Oğuz Tansel  öz Türkçe ’ye olan tutku düzeyindeki sevgisiyle görkemli bir şiir dili yaratmıştır. 1940 kuşağının lirik ve özgün sesi, Salâh Birsel’in tanımıyla: “Doğa vurgunu, dağlarda duman duman ormanlardan, karlı uçurumlarda mavi sabahlardan geçip giden” ozan, halkbilimci OĞUZ TANSEL‘i anılarda yaşatmak, Atatürkçü ve devrimci kişiliğini, toplumcu düşüncelerini ve yapıtlarını gelecek kuşaklara
aktarmak, genç kuşakların dil duyarlılığını artırmak, yazınsal becerilerini değerlendirmek, halkbilim araştırmalarına heveslendirmekamacıyla, OĞUZ TANSEL HALKBİLİM ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ verilmektedir.

 

Ödüle katılım koşulları:

 

 • Ödül bu yıl Halkbilim alanında bir araştırma yapıtına verilecektir. Ödüle bir kitap, dosya, yüksek lisans veya doktora tezi ile başvurulabilir.  Kitap bütünlüğünde yayımlanmamış yapıtlardaki sözcük sayısı  en az 40,000 olmalıdır.
 • Ödüle aday yapıtın 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında yayımlanmış kitap; yayımlanmamışsa, kitap oylumunda dosya olması gerekmektedir.
 • Ödüle son başvuru tarihi 31.01.2021’dir. (Postadaki olası gecikmeden düzenleme kurulu sorumlu değildir.)
 • Ödül, düzenleme kurulu ve seçici kurul üyeleri ve bunların birinci derece yakınları dışında tüm katılımcılara açıktır.
 • Ödül tek yapıta verilecektir.
 • Yapıt kitap bütünlüğünde yayımlanmış ise 7 adet gönderilmelidir. Daha önce yayımlanmamış yapıtlar, A4 boyutunda kağıda,12 punto ve 1,5 satır aralığıyla bilgisayarda yazılmış 7 ayrı dosya biçiminde düzenlenmiş olarak kargo ile gönderilecektir. Yayımlanmamış yapıtlar PDF formatında gönderilebilir.
 • Katılımcı, kısa özgeçmiş, iletişim bilgileri ve bir adet fotoğrafının bulunduğu ayrı bir zarfı yapıtıyla birlikte ulaştıracaktır. Bu maddede istenenler e-posta ile gönderilebilir.
 • Ödül tutarı 3,000 TL olarak belirlenmiştir.
 • Ödüle birden fazla yapıtla başvurulabilir. Ancak ödül, tek bir yapıta verilir.
 • Ödüle katılmak için gönderilen eserler iade edilmeyecektir.
 • Ödül töreni daha sonra bildirilecek bir tarihte yapılacaktır.

 

 • Seçici kurul, Mehmet Kalpaklı (Başkan), Işıl Altun, İlhan Gülek, Cenk Güray, Metin Karadağ  ve MetinTuran’dan oluşmaktadır.
 • Başvurular ottembilkent@gmail.com e-posta adresine veya şu posta adresine yapılacaktır: OĞUZ TANSEL TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ, BİLKENT ÜNİVERSİTESİ, FA BİNASI, BİLKENT 06800 ÇANKAYA, ANKARA.                                        

Sorular için:   ottembilkent@gmail.com