Abstract Son Gönderim Tarihi: 7 Eylül 2022
Email: graduateconference2022@gmail.com
Dil: Türkçe/İngilizce
Konferans Tipi: Hibrit


“Ekoeleştiri ve Sürdürülebilirlik Lisansüstü Konferansı”

“Staying with the trouble requires making oddkin; we require each other in unexpected collaborations and combinations, in hot compost piles. We become-with each other or not at all” (Donna Haraway, Staying with the Trouble, 4).
2000 yılında Paul J. Crutzen ve Eugene F. Stoermer tarafından yeni jeolojik dönem olarak ileri sürülen antroposen, insanın Dünya üzerindeki yıkıcı etkisine işaret eder. Covid-19 salgını ve iklim değişikliğiyse insan merkezci yaşam biçiminin en bariz ve yıkıcı emareleri olarak gösterilebilir. Salgının ve iklim değişikliğinin neticeleri insan/insandışı, doğa/kültür gibi ikilikleri de görünür kılmıştır. Hem bu ikilikler arasındaki eşitsizlikler hem de insan odaklı yaşam şekli kültürel çalışmalar, felsefe, tarih, edebiyat ve sosyoloji gibi çeşitli alanlardaki araştırmacılar için son yıllarda daha da önemli bir odak noktası olmuştur.
William Rueckert’ın “Literature and Ecology: An Experiment in Ecocriticism” (1978) adlı öncü eseriyle ortaya çıkan ekoeleştiri, gezegenin şu anki durumunu analiz etmek gittikçe daha da kıymetlenen bir bakış açısı haline geldi. Dolayısıyla her yıl düzenlenen Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Programı Lisansüstü Konferansı’nın bu seneki konusu ekoeleştiri olarak belirlendi. 14-15 Ekim 2022’de yapılacak konferans için ekoeleştiriyi aşağıdaki konu başlıklarıyla (ama yalnız bunlarla sınırlı kalmadan) ilişkili olarak konu edinen 20 dakikalık disiplinlerarası bildirilerinizi bekliyoruz:

– Sınıfsal ve Toplumsal Eşitsizlikler
– Çevresel Tarih
– Bellek Çalışmaları
– Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları ve Feminizm
– Edebiyat Teorisi
– Tür Çalışmaları
– Film Çalışmaları
– Video Oyunları
– Çizgi Romanlar
– Çevresel Felaketler, Salgın ve Kıtlık Üzerine Çalışmalar
– Post-hümanizm
– Eleştirel Hayvan Çalışmaları
– Türkçe ve Osmanlıca Edebiyat
– Dünya Edebiyat(lar)ı
– Göç ve Kolonyalizm Sonrası Çalışmaları
– Gezi Yazıları
– Çeviri

Lütfen bildiri özetlerinizi (250-300 kelime) kısa biyografinizle (100 kelime) birlikte gönderin. Ayrıca lütfen tercih ettiğiniz hitap şeklini ve katılım tercihinizi (online veya yüz yüze) belirtin.

*Konferanstan seçilen bildiriler hakemli bir akademik derginin özel sayısında yayımlanacaktır.