30 Ekim 2023, Pazartesi günü Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ilk senelik konferansında Cumhuriyetimizin 100. Yılını Prof. Dr. Özer Ergenç’in “Cumhuriyet’in Eğitim Politikası ve Bir Eğitimci olarak Oğuz Tansel” başlıklı sunumuyla  kutladık. Açılış konuşmasını Merkez Müdürü Mehmet Kalpaklı’nın yaptığı sunumda Prof. Ergenç, Cumhuriyet’in en önemli kazanımlarından olan eğitimle ilgili başta Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Necati ve Hasan Ali Yücel olmak üzere çağdaş ve toplumun her kesimine yayılan eğitimi amaçlayan politikalarını ve çağdaş eğitimin bir örneği olarak Oğuz Tansel’i öğretmen kimliğini vurgulayarak anlattı.