Bilkent Üniversitesi, Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından her yıl Oğuz Tansel adına ve dönüşümlü olarak “Çocuk Yazını”, “Halk Bilimi” ve “Şiir” alanlarında ödüller verilmektedir.

2022 yılı ödülü şiir alanında ve Alphan Akgül, Mehmet Kalpaklı, Birhan Keskin, Orhan Tekelioğlu, Levent Yılmaz’dan oluşan seçici kurul tarafından, 2021 yılında yayınlanmış (ya da yayıma hazır) şiir kitapları arasından Ömer Erdem’in Güneş Kalır Bir Başına adlı yapıtına verilmesine (oy birliği ile) karar vermiştir.

Kurul, Ömer Erdem’in bu kitabıyla, yirminci yüzyıl şiir akımlarının etkilerini özümseyerek aşması, yalın ve lirik bir söyleyiş ile düşünce derinliğini birleştirmesi, klasik şiire özgü dize tartımı, eda ve kompozisyon bilgisini çağdaş şiir anlayışlarıyla yorumlayarak modern ve özgün bir üslup yakalamayı başarmış olmasını ödülün gerekçesi olarak görmüştür.

Ödül töreni 24 Kasım 2022, Perşembe günü saat: 16:30’da Bilkent Üniversitesi, C-Blok Amfi’de yapılacaktır. Ödül töreni öncesinde (14:30’da) günümüz Türk şiiri üzerine uzmanların katılımıyla bir panel düzenlenecektir.

Ayrıntılı bilgi için:

Bilkent Üniversitesi, Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Araştırma ve Uygulama Merkezi

(312) 2902711

ottem@bilkent.edu.tr