Türk Edebiyatına Karşılaştırmalı Yaklaşımlar

 

9-10 Mayıs 2019

Bilkent Üniversitesi, Ankara

 

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü “Türk Edebiyatına Karşılaştırmalı Yaklaşımlar” başlığıyla düzenlediği konferansa konuyla ilgili tüm lisansüstü öğrencileri ve araştırmacıları davet ediyor. İki gün sürecek bu konferans, Türk edebiyatına ve bu edebiyata dahil olduğu düşünülen yazarlara yeni ve karşılaştırmalı bir gözle bakmayı, Türk edebiyatını ve yazarlarını dünya edebiyatı içerisinde konumlandırmayı, Türk edebiyatının diğer edebiyatlarla kurduğu ilişkileri ve etkileşimleri anlamayı ve tartışmayı amaçlıyor.

Bilkent Türk Edebiyatı, İngilizce veya Türkçe, aşağıdaki olası konu başlıkları etrafında, Türk edebiyatına veya bu edebiyattaki yazarlara karşılaştırmalı bir gözle bakan, özgün fikirlere dayalı bildiri özetlerini bilkentedebconf@gmail.com adresine bekliyor.

 

  • Türk edebiyatının dünya edebiyatındaki yeri ve konumlandırılması
  • Türk edebiyatı ve diğer edebiyatlar arasında kurulan ilişkiler ve etkileşimler
  • Batı-dışı modernleşme edebiyatları içerisinde Osmanlı-Türk edebiyatı
  • Türk yazarların diğer edebiyatların yazarlarıyla kurdukları metinlerarası ilişkiler
  • Türk edebiyatının diğer dillerde çevirisi ve alımlanması
  • Uluslararası edebiyat ödülleri ve Türk edebiyatı
  • Türk edebiyatının yeni medya araçlarıyla ilişkisi

 

Konferans master ve doktora seviyesindeki lisansüstü öğrencilere açık olmakla beraber nitelikli Türk Edebiyatı lisans öğrencilerine veya diğer insani bilimler alanlarından olup lisansüstünde Türk Edebiyatı ya da Karşılaştırmalı Edebiyat alanlarına yönelmeyi düşünen öğrencilere de belli sayıda yer ayrılacaktır. Ankara dışından gelecek katılımcılar için Bilkent Üniversitesi kampüsü içerisinde sınırlı sayıda konaklama imkânı sağlanacaktır.

Bildiri özetleri 250-300 kelime olmalı, en az 3 en fazla 5 anahtar kelime eklenerek Times New Roman yazı tipiyle 12 punto olarak bilkentedebconf@gmail.com adresine yollanmalıdır. Bildiri başlığına dipnot olarak araştırmacının ismi, unvanı/eğitiminin hangi aşamasında olduğu ve ilişkili olduğu üniversite belirtilmelidir. Bildiri özetlerini yollamak için son tarih 15 Ocak 2019’dur. Adaylara bildirilerinin kabul edilip edilmedikleri organizasyon komitesi tarafından 15 Şubat 2019 tarihinde mail yoluyla haber verilecektir.